1427. 7. marts. København


Skipper Troels Olufsens gældsbevis til dronning Filippa.

I brevet erklærer Troels Olufsen, at han har lånt 10 lødige mark af dronning Filippa til at udruste sit skib, således at det kan bruges i kong Erik 7. af Pommerns krig mod hansestæderne.

Endvidere forpligter Troels Olufsen sig til at tilbagebetale de 10 lødige mark 24. juni 1427 til enten dronning Filippa eller kong Erik, såfremt dronning Filippa måtte ønske det.

Tekst efter A.

Tekst

Witlik vnde apenbare sy alle den yenen de dessen breff seen ofte horen lesen so bokenne vnde botuge ik Throwels Olofsen apenbare indessen breue dat ik hebbe gelent van der hochgeboren eddelen forstynnen vrowe Phylippen teyn lodige mark de se my lent heft myn schip mede vt toreden in vnses gnedighen heren konink Erykes krige ♦

Vnde weret zake dat ik eren gnaden dit gelt vorscreuen nicht af vor denen kunde in vnses heren kryge so vorbinde ik vorbenomed Throwels my dar to mit mynen erfnamen eren gnaden dit vorscreuen gelt wedder to geuen edder[1] vnsem gnedighen heren konink Erike nu to zunte Iohans dage[2] negest to komende ofte ere gnade vns desser betalinge nicht lenger vordregen wolde ♦

To tuchnisse desser warheyt so hebbe ik vorbenomed Throwels myn ingezegel myt witschop laten hangen vor dessen breff de geuen vnde screuen is to Copmanhauen na der bort vnses heren dusunt veer hundert yar indeme souen vnde twintegesten yare des ersten vrigdages inder vasten ♦

1. edder] edder edder, A. 2. zunte Iohans dage] dvs. 24. juni 1427.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.