1427. 26. marts. Helmstedt


Byen Helmstedts fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Helmstedt krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Helmstedt krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Helmstedt krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i hans riger i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetted jrluchtede hocheborn ffurste her Erik der rike Denemarken Sweden Norweghen . der Wende vnde der Gotten koningh vnde hertoghe to Pomeren dat wy borghermestere rad vnde borghere ghemeynliken vnde jnwonere der stad Helmstede myd vnsen hulpern . willen juwe juwer rike vnde juwer rike vndersaten unde inwonere . wu men de benomen mach . ffygende wesen / vmme der ersammen heren vnde vnser ffrunde der rede vnde borghere . der stede willen . Lubeke Hamborch Rostik Stralessunde Luneborch vnde Wismar etcetera vnde dar vmme dat gi den copman der d{ue}tschen hense dar wy mede tohoren swarliken beschedigen vnde ver vnrechtiget hebben vnde de juwe beschedigen vnde vor vnrechtighen laten jn juwen riken vnde beden . tijghen priuilegia vnde wonheyden de van juwen vorvaren ghegeuen vnde beseggeld vnde van gik suluen bestediget syn \ ♦

Vnde wy willen desz alle vnde vnser eyn jowelk bysunderen myd vnsen hulperen / vnse ere an gik vnde den juwen to guden tijden wol verwaret[1] hebben ♦

Des to bekantnisse is vnser stad secret ghedrucket op dussen breff ♦

Ghegeuen na der bord Cristi vertheynhundert jar darna in dem[2] seuenvndetwintigesten jare des mydwekens na oculi mei jn der vasten ♦

1. verwaret] Haeberlin l.l. læser fejlagtigt venvaret. 2. dem] den, Haeberlin l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.