1427. 26. marts. Halberstadt


Byen Halberstadts fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Halberstadt krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Halberstadt krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Halberstadt krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Weted jrluchtende hochgeboren ffurste her Erek der ryke Denemarke Sweden Norwegen der Wenden vnde Godten koninghe vnde hertoge to Pommeren dat we borgermestere rad vnde b{oe}rgere ghemeynliken vnde jnwonre der stad Halverstad met vnsen h{ue}lpern wyllen juwe juwer ryke vnde juwer ryke vndersaten <vnde>[1] jnwonere w{ue} men de benomen mach vygende wesen vmme der ersamen hern vnde vnser ffrunde der rede vnde borgere der stede wyllen L{ue}beke Hamborch R{oe}steke Stralesunte Luneborg vnde Wysmar etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der dudeschen hense dar we mede tohoren swerliken beschediget vnde vor vnrechtiget hebben vnde ve de juwen beschedighen vnde vor vnrechtigen laten jn juwen ryken vnde leyden tighen priuilegia vnde wonheyt de van juwen vorffaren gegeuen vnde besegelt[2] / vnde van j{ue} seluen bestediget sint ♦

Vnde wyllen ve des alle vnde vnser jowelk besunderen met vnsen hulpern vnse ere an gik vnde den juwen to goden tiiden wol vor wart hebben ♦

Des to bekantenisse is vnser stad jngesegil gedrucket nedden an dissen openen breff ♦

Gegeuen na der b{oe}rd Cristi vnses hern verteyn hundert jar vnde dar <na>[3] in dem seuen vnde twentigesten jare an dem middeweken na oculi mei jn der hilligen vasten etcetera ♦

1. <vnde>] mangler i A. 2. besegelt] umiddelbart herefter står et overstreget s i A. 3. <na>] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.