1427. 26. marts. Hannover


Byen Hannovers fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Hannover krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Hannover krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Hannover krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrluchtede hochgeborne vorste her Eryk der ryke Denemarken Sweden Norwegen der Wenden / vnde Gotten konnyngh . vnde hertoge to P{oe}meren dat wij borgermestere rad vnde borgere gemenliken vnde jnwonere der stad Hono{uv}ere myd vnsen hulperen wyllen juwe juwer ryke vndersaten vnde jnwonere wo men de benomen mach vigende wesen vmme der ersamen heren vnde vnsir vrunde der rede vnde borgere der stede willen Lubeke Hamborch Rosteke Straless{uv}nd . Luneborch vnde Wysmer etcetera vnde dar vmme dat gij den copman der dudesschen hense dar wij mede to horen swarliken beschediget vnde vorvnrechtiget hebbet . vnde de juwe beschedigen vnde vor vnrechtigen laten jn juwen ryken vnde gebeden jegen priuilegia vnde wonheyde de van juwen vorvarn ghegheuen vnde besegelt vnde van j{uv} suluen gestediget sin . ♦

Vnde wij willen des alle vnde vnser juwelk bis{uv}nderen mid vnsen hulperen vnse ere[1] an j{uv} vnde den juwen to guden tiden wol bewaret hebben . ♦

Desses to bekantnisse is vnser stad jngesegel ghedr{uv}kket nedene vppe dessen breff . ♦

Geuen na der bord Cristi verteynhundert jar dar na[2] jndeme seuenvndetwintigesten jare des mydwekens na oculi mei indervasten etcetera ♦

1. ere] umiddelbart herefter står i A et understreget vnd. 2. na] mangler i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.