1427. 26. marts. Göttingen


Byen Göttingens fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Göttingen krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Göttingen krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Göttingen krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wettet jrluchtede h{oe}cheborne f{oe}rste her Erik der ryke / Denemarken Sweden Norwegen der Wende vnde Gotten koningk vnde hertoge to P{oe}meren dat wy borgermestere rad vnde borgere gemeynliken vnde jnnewonere der stad Gottingen mit vnsen helperen willen juwe juwer ryke vnde juwer ryke vndersaten vnde jnnewonere wu me de ben{oe}men mach vygende wesen vmme der ersamenen heren vnde vnser fründe der rede vnde borghere der stede willen Lubeke H{oe}mborch Rostok Stralssünd Luneborch vnde Wysmar vnd dar vmme dat gy den copman der dudesschen hense dar we mede toh{oe}ren swarliken beschedighet vnde vor vnrechtighet hebben vnde de juwe beschedigen vnde vorvnrechtigen laten jn juwen ryken vnde beden teghen priuileygia vnde wontheyde de van juwen vorvaren gegheuen vnde beseghelt vnde van jü suluen gestedeghet syn ♦

Vnde we willen des alle vnde vnser eynen iowelk bysunderen mit vnsen helperen vnse ere an gyk vnde den juwen to guden tijden wol vorwaret hebben ♦

Dusses to bekantnisse is vnser stad secret to rugehalue gedruckt an dussen breff ♦

Gegheuen na[1] der bort Cristi verteynhündert jar vnde dar na jn deme seuen vnde twintigesten jare an middeweken na Oculi mei inder vasten ♦

1. na] rettet i A fra nar, idet r er blevet kradset bort.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.