1427. 26. marts. Quedlinburg


Byen Quedlinburgs fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Quedlinburg krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Quedlinburg krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Quedlinburg krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Weted irluchtende hochgeborne ffurste her Erek der ryke Denemarke Sweden Norwegen der Wenden vnde Gotten koningk \ vnde hertoge to Pommeren dat we borgermestere rad vnde borgere gemeynliken vnde jnwonre der stad Quedelingborg met vnsen hulpern willen juwe juwer ryke vnde juwer ryke vndersaten vnde[1] inwonere wů men de benomen mach vygende wesen vmme der ersamen hern vnde vnser ffrunde der rede vnde borgere der stede willen Lubeke Hamborch Rosteke Stralensůnt Lůneborch vnde Wismar etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der dudeschen hense dar we mede to horen swerliken beschediget vnde vor vnrechtighet hebben vnde de juwen beschedigen vnde vor vnrechtigen laten jn juwen ryken vnde beyden tigen priuilegia vnde wonheit de van juwen vor ffaren gigeuen vnde besegelt vnde van ju seluen bestedighet[2] sint / ♦

Vnde we willen des alle vnde vnser jowelk bisunderen met vnsen hulpern vnse ere an gik vnde den juwen to ghuden tijden wol vor wart hebben ♦

Des to bekantnisse is vnser stad jngesegil gedrucket nedden an dissen openen breff ♦

Gigeuen na der bord Cristi Vnses Hern verteyn hundert jar vnde dar na jn dem seuen vnde twintigesten jare an dem myddeweken na Oculi mei jn der hilgen vasten etcetera ♦

1. vnde] vnde mangler i A. 2. bestedighet] beschediget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.