1427. 26. marts. Aschersleben


Byen Ascherslebens fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Aschersleben krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Aschersleben krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Aschersleben krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrl{ue}chtede hochgeborende ffůrste her Erik der rike Denemarken . Sweden . Norwegen . der Wende vnde Gotten . koningh / vnde hertoge to Pomeren . dat wey borgermestere . rad . vnde borgere ghemeynliken . vnde jnwonere der stad Asschirssleuen mit vnsen hulperen willen juwe . juwer rike . vnde juwer[1] rike vndersaten vnde jnwonere wu me dey ben{oe}men mach . vigende wesen . vmme der ersamenen heren vnde vnser ffrunde der rede vnde borgere der stede willen . L{ue}beke Homborch Rosteke . Stralessund Lunenborch vnde Wismar etcetera vnde dar vmme dat gij den kopmannen der dudischen hense dar wey mede to h{oe}ren . swarliken beschediget vnde vor vnrechtet hebben . vnde dey juwe beschedigen vnde vorvnrechtigen laten jn juwen riken vnde gebeden / tigen priuilegia vnde wonheide dey van juwen vorfaren gegeuen vnde besegelt . vnde van gik sulves bestediget sint . ♦

Vnde wey willen des alle . vnde vnser jowelk mit vnsen hulperen vnse ere an gik vnde den juwen to guden tijden wol vorwaret hebben . ♦

Des to bekantenisse is vnser stad jnghesegel gedrucket nedden an dussen breff ♦

Gegeuen na der gebort Cristi Vnses Heren veirteynhundert jar dar na in deme seuenvndetwintigistenem jare amme middeweken nach deme sondage alse dey hilge kerke in der vasten singet Oculi mei semper ♦

1. juwer] juwerer, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.