1427. 26. marts. Braunschweig


Byen Braunschweigs fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Braunschweig krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Braunschweig krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Braunschweig krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wettet jrluchtegede hochgeborenn vorste . her Eyrick der rijke Denemarken . Sweden Norwegen . der Wende vnde Gotten konningh . vnde hertoghe to Pomeren dat we borgermeistere rayd vnde borghere ghemeynliken vnde jnnewonere der stad to Brunswik myd vnsern hulperen / willen juwe / juwer rijke / vnde juwer rijke vndersaten vnde jnnewonere wumen de benomen mach / vyende wesen / vmme der ersamenen heren vnde vnser frunde der rede vnde borgere der stede willen / Lubike / Hamborch / Rostock / Stralessund / Luneborch / vnde Wysmar etcetera vnde darumme dat gy den copman der dudesschen hense dar we midde to horen swarliken beschedeget vnde vor vnrechtiget hebben / vnde de juwe beschedegen vnde vorvnrechtigen laten / jn juwen rijken vnde ghebeden / tighen priuilegia / vnde wonheyde / de van juwen vorvaren / gegheuen / vnde beseghelt / vnde van gik suluen bestedeghet sin / ♦

Vnde we willen des alle vnde vnser eyn jowelk bysunderen mit vnserin hulperen vnse ere an gik vnde den juwen to guden tijden wol vorwaret hebben . ♦

Desses to bekantnisse is vnser stad heymelike jngeseghel ghedrucket nedden an vppe dussen breff de ghegeuen is na der bord Jhesu Cristi veirteynhundert jar vnde dar na jn deme seuenvndetwintigesten jare vp den middeweken negest na oculi mei jn der hilighen vasten ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.