1427. 26. marts. Hameln


Byen Hamelns fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Hameln krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Hameln krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Hameln krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wettet jrluchtige hochgeborne fforste her Eryk der ryke Denemarken Sweden Norweghen der Wende vnde Gotten koninghe vnde hertege to Pomeren dat wy borghermestere rad vnde borghere gemeynliken vnde jnwonere der stad to Hamelen mid vnsen hulperen wille juwe juwer ryke vndersaten vnde jnwoneren wu men de benomen mach vygende wesen vmme der ersammen heren vnde vnser frunde der rede vnde borghere der stede Lubeke Hamborch Rosteke Stralessunt Luneborch Wysmar etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der důdeschen hense dar wy mede to horen swarliken beschediget vnde vor vnrechted hebben vnde de juwe beschedigen vnde vorvnrechten laten jn juwen riken vnde beden teghen priuilegia vnde wonheyde de van juwen vorvaren ghegeuen vnde beseghelt vnde van ju suluen gestediget sin ♦

Vnde wy willen des alle vnde vnser jowelk by sunderen mid vnsen hulperen vnse ere an jv vnde den juwen to guden tiden wol vorward hebben ♦

Des to bekantnisse is vnser stad jngesegel nedene gedrucht vp dussen breff ♦

Gegeuen na der bord Cristi verteynhundert iar dar na jn deme seuen vnde twintigesten jare des midwekens na Oculi mei jn der vasten ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.