1427. 26. marts. Hildesheim


Byen Hildesheims fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Hildesheim krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Hildesheim krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Hildesheim krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrluchtede hochgeborn ffurste . her . Erik der rike Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde G{oe}tten koning vnde hertoge to Pomeren dat wij borgermestere rad vnde borgere gemeynliken vnde jnnewonere der stad to Hildensem myt vnsen hulperen willen juwe juwer rike vnde juwer rike vndersaten vnde jnnewonere wo me de benomen mach vigende wesen vmme der ersamen heren vnde vnser vrunde der rede unde borgere der stede willen Lubeke Hamborch Rostike Stralssund Luneborch vnde Wysmer etcetera vnde dar vmme dat gi den kopman der dudeschen henze dar wij mede to horen swarliken beschediget vnde vor vnrechtighet hebben vnde de juwen[1] beschedigen vnde vor vnrechtigen laten jn juwen riken vnde gebeden tigen priuilegia vnde wonheide de van juwen vorvaren gegeuen vnde besegelt vnde van iů suluen gestediget sin \ ♦

Vnde wij willen des alle vnde vnser jowelk bizunderen myt vnsen hulperen vnse ere an gik vnde den juwen to ghuden tijden wol vorwaret hebben ♦

Desses to bekantnisse is vnser stad secrete gedrucket neden uppe dessen breff / ♦

Gegeuen na der gebort Cristi verteinhundert jar dar na jndeme seuenvndetwintigesten jare des middewekens na Oculi mei jnder vasten ♦

1. juwen] juwe, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.