1427. 26. marts. Alfeld


Byen Alfelds fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Alfeld krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Alfeld krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Alfeld krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrluchtede hocheborne furste her Erik der rike Denemarke Sweden Norwegen[1] der Wende vnde Gotten koning vnde hertoge to Pomern dat wy borgermestere rad vnde borgere vnde de ganse gemenheit der stad to Aluelde myt vsen hulperen willen juwe juwer rike vnde juwer rike vndersaten wu men de benomen mach vygende wesen vmme der ersamen heren vnde vser vrunde der rede vnde borgere der stede Lubeke Hamborch Rosteke Stralessunde L{ue}neborch vnde Wismer etcetera vnde dar vmme dat gy den kopman der dudesschen hense dar wy mede in eninge sitten swarliken bescediget vnde vor vnrechtet hebben vnde de juwen[2] bescedegen vnde vor vnrechten laten in juwen riken vnde gebeden tegen priuilegium vnde wonheit de van juwen vorvarn gegeuen vnde besegelt vnde van iu suluen bestediget sin ♦

Vnde wy willen des alle vnde vser juwelk bysundern mit usen hulperen use ere an iuk vnde den juwen to guden tyden wol vorwart hebben ♦

Desses to bekantnisse is vse des rades vorgescreuen jngesegel gedr{uv}cket beneden vp dessen breff ♦

Gegeuen na der bord Cristi Vses Heren xiiijc iar dar na in dem seuen vnde twintegesten iare des mytwekens na Oculi mei semper in der vasten ♦

2. de juwen] de juwe, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.