1427. 26. marts. Magdeburg


Byen Magdeburgs fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer rådmænd, gildemestre, borgere og indbyggere i byen Magdeburg krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Magdeburg krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg og Wismars skyld.

For det andet erklærer Magdeburg krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet / jrluchtede hocheborene furste her Erik der ryke Denemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Gothen kunninghe vnde hertoghe thu Pomeren dat / we radmanne vnde jnningesmestere . burgere gemeynliken vnde jnwonre . der aldenstad Magdeborch med vnsen hulperen willen juwe / juwer ryke vnde juwerer ryke vndirsaten vnde jnw{oe}nerer / wu men de benomen mach fygende wesen / vmme der ersammen . heren vnde vnser frunde der rede vnde burgere / der stede willen / Lübeke / Hamborch / Rostyk Stralessund / Lunenborch vnde Wismare / etcetera / vnde dar vmme dat gy den copmannen der dutschen hensze / dar we mede / thu behoren swarliken . beschediget vnde vor vnrechtighet hebben . / vnde de juwen[1] beschedigen . vnde vor vnrechtigen laten jn juwen ryken vnde gebeden / kegin priuilegia . vnde wonheyde / de van juwen vorvaren[2] gegheuen vnde besegilt / vnde van gik suluen bestediget / sin . ♦

Vnde we willen des alle vnde vnser eyn jowelk bisunderen / med vnsen hulperen vnse ere an gik vnde den juwen . thu guden tyden wol vorwaret hebben . ♦

Des thu bekentnisse . is vnser stad cleyn jngesegil dat secrete gedrucket op dussen bref / ♦

Geuen na der bort Cristi / verteynhundirt jar / darna in dem seuenvndetwintigesten jare / des mydwekens / . neist na Oculi mei etcetera / jn der vasten ♦

1. juwen] juwe, A. 2. vorvaren] vorvarden, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.