1427. 30. marts. Buxtehude


Byen Buxtehudes fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, råd, borgere og indbyggere i byen Buxtehude krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Buxtehude krig for hansestæderne Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsunds skyld.

For det andet erklærer Buxtehude krig, fordi kong Erik har beskadiget og forurettet hansekøbmanden, og fordi han befaler og byder sine folk at gøre dette i strid med de privilegier, som er blevet givet hansestæderne af kong Eriks forgængere, og som kong Erik selv har bekræftet.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet jrluchtegede hochgeborene vorste her Eryk der ryke Dennemarken Sweden Norwegen[1] der[2] Wenden vnd Ghothen koningh vnd hertoghe to Pomeren dat wij borgermestere rad vnd borgere gemenliken vnd jnwoneren der stad[3] Buxtehude mit vnsen hulperen willen iuwe juwen ryken vnd iuwer ryke vndersaten vnd jnwoneren wo men de benomen mach vyende wesen vmme der ersamen heren vnd vnser vrunde der rede[4] vnde borghere der stede willen Lubeke Hamborch Luneborch Rostek Wysmar vnd Stralessund etcetera vnd dar vmme dat gi den copman der dudeschen hense dar wij mede to[5] horen swarliken beschediget vnd vor vnrechtiget hebben beschedegen vnd vor vnrechten vnd de juwen[6] beschedigen vnd vorvnrechten laten in juwen ryken vnd beden teghen priuilegia vnd wonheyde de van juwen vorvaren gheuen vnd bezeghelt vnd van iu suluen gestediget sin ♦

Vnd wij willen des alle vnd vnser eyn jewelk besundern myt vnsen hulperen vnse ere an iw vnd den juwen to goden tyden wol vorward hebben ♦

Screuen na Godes bord verteynhundert iar dar na indem souenvndetwintighesten jare des sondaghes na[7] mydvasten alzo men singhet letare vnd hebben des to ener warheyt vnse jnghezeghel gedrucket[8] neghest der schrift jndessen bref ♦

2. der] dere, A. 3. stad] umiddelbart herefter står overstreget Buxhe i A. 4. rede] rade, A. 5. to] umiddelbart herefter står et overstreget horren. 6. juwen] juwe, A. 7. na] mangler i A. 8. gedrucket] de drucket, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.