[14]27. 3. april. [Köslin]


Rådet i Köslin skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Lüneburg og Stralsund samt til de rådsudsendinge fra andre hansestæder, som netop nu befinder sig i Stralsund.

Rådet i Köslin meddeler, at det har modtaget og forstået det brev, som de førnævnte hansestæder har sendt til rådet i Köslin.

I forlængelse heraf meddeler rådet i Köslin, at byen Köslin hører under bispedømmet Kammin, samt at byen ikke selv råder over en havn, hvorfra man ville kunne transportere varer til kong Erik 7. af Pommerns tre riger.

Endelig meddeler rådet i Köslin, at det med al venskab ønsker at hjælpe med at tilvejebringe freden, men at det samtidig er forpligtet til at gøre, hvad biskoppen af Kammin måtte kræve af det, idet han er herre over rådet i Köslin.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnsen vruntliken grut vnde wes wy gudes vormoghen iwer erwerdicheit vorscreuen.

Ersamen heren, sunderghen ghunstighen vrunde.

Jwen bref an vns ghesant[a] wi gutliken wol vornamen hebben vnde bidden iwer leue to wetende, wo wy buseten sint bynnen deme stichte van Cammyn vnde nene hauene vttogande van vns vnde nene kopenschop vttovorende in de rike.

Wes wi doch leues konen helpen to vrede, dar wille wi vns gherne mit ghanzer vruntschop ane bewisen, wente esschet de bisschop van Cammyn , dar wy vnder buseten sint vnde vnse here ys, vns worto, des mote wy don, wes wy em plichtich syn, wente wy vns alleweghen an vrede vnde an endracht gherne buwisen willen, wor wy konen vnde moghen.

Screuen des dunredaghes na Letare, anno XXVIIo.

Ratmanne der stad Cussalin.

a. Jwen bref an vns ghesant] det pågældende brev kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.