[1427.] 6. april. [Stralsund]


Rådet i Stralsund skriver til rådet i Lübeck.

Rådet i Stralsund meddeler, at det har fået at vide af en troværdig person, som netop er vendt tilbage til Stralsund fra København, at folkene i København lider stor nød, og at de hver dag venter på skibe fra Norge, Sverige og andre egne, som skal bringe dem mad og andre fornødenheder.

Grundet manglen på fødevarer i København forekommer det rådet i Stralsund fornuftigst at sende de hanseatiske krigsskibe til Øresund nu, idet den førnævnte person mener, at København ikke vil kunne holde stand i mere end otte dage.

Endelig meddeler rådet i Stralsund, at det er af den opfattelse, at hansestæderne vil kunne undgå megen blodsudgydelse, såfremt deres krigsskibe kommer til Øresund, førend København får tilført nye forsyninger udefra. Allerede for fire dage siden sendte Stralsund sine skibe afsted.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnsen vruntliken grut mit begeringe alles gudes touoren.

Ersamen heren vnde leuen vrunde.

Willet weten, dat bi vns gekomen is en enket waraftich bedderue man, louen wol werdich, de in dren dagen to Kopenhauen gewesen is vnde dessen winter ouer dar ghelegen heft, vns enkede waraftige tydinge bringende, wo dat dar nen utredent ofte vtverdighent mit alle is, men dat se grote not liden van durer tid wegen van vitallige wegen vnde allent, des se behuf hebben, vnde sint van dage to dage wachtende der schepe ut Norwegen, Sweden, Hallant vnde ut anderen jeghenen, de sik kostliken utgereth hebben, se dar mit vitalligen vnde volke to spisende vnde to sterkende.

Hirvmme so duchte em sere hochliken vns geraden sin, vnse were sunder sument in den Sund to leggende, er de voregeroreden mit den schepen dar quemen, wente he waraftigen ment, weret dat de vnsen dar ere quemen, dat vns Kopenhauen nicht viij dage vore konde entholden werden van nod weghen, de se leden vnde dogheden van vitallige wegen, also dat wi mit der hulpe Godes to also groteme willen mochten wedder komen, alse wi leider vnwillen gezeen vnde gehad hebben.

Weret dat wi dat vorsumeden vnde se er quemen er wi, so bevruchte he sik, dat id grote blutsturtinge inbringen wolde, der mit der hulpe Godes nen not en were, weret dat wi vns spudeden vnde se mit vitalge vnde luden nicht gesterket en worden.

Worvmme so bidde wi vnde begeren, leuen heren vnde vrunde, mit gantzer andacht, desse dinge to herten vnde to synne to nemende, vmme vnser aller beste willen, wente vns allen dyg vnde vorderf hir ane liggende is, dat gi de juwen sunder togerent utsegelen laten, sik samelende to der stede, so dar engedregen is, vnde vort in den Sund to segelende, wente de vnsen ouer iiij dagen alrede van vns gewesen sin.

Leuen heren, hir nicht mede to sumende vmme vnser aller beste willen, vorschulde wi gerne, wor wi konen vnde mogen.

Gode almechtich sijd beuolen to langen tiden.

Screuen vnder vnseme secret, des sondages Judica.

Radmann tom Stralessunde.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.