[1427.] 7. april. [Greifswald]


Rådet i Greifswald skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Lüneburg og Stralsund samt til de rådsudsendinge fra andre hansestæder, som netop nu befinder sig i Stralsund.

Rådet i Greifswald meddeler, at det har modtaget og forstået det brev, som de førnævnte hansestæder har sendt til rådet i Greifswald, hvori de skriver, at de gentagne gange har bedt om rådet i Greifswalds hjælp i krigen mod kong Erik 7. af Pommern, samt at rådet i Greifswald ikke har svaret på deres breve.

Hertil svarer rådet i Greifswald, at det sandelig har sendt helt klare skriftlige svar på deres breve.

Endvidere meddeler rådet i Greifswald, at det ikke har begået nogen overgreb mod de førnævnte hansestæders tjenere, således som det ellers er blevet påstået, hvilket desuden har medført, at de førnævnte hansestæder hverken vil drive handel eller have kontakt med Greifswald.

Endelig opfordrer rådet i Greifswald de førnævnte hansestæder til at genoprette det gamle forhold, idet rådet i Greifswald er uden skyld i den nuværende tilstand.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vruntlike grute vnde wes wy gudes vormoghen.

Leuen vrunde.

Jwen breff[a] hebbe wy wol vornomen, alze gy scryuen, dat gy vns vakene essched hebben by iwer hulpe to blyuende jeghen den heren koningh to Dennemarken , dar wy iw noch ny vnse enkede antwerde up ghescreuen hebben etcetera.

Des wyllet, leuen vrunde, weten, dat wy iw vakene eer vnse antwarde klarliken darop vorscreuen hebben.

Ok dat wy grote overvarynghe scholen daen hebben an juweme denre, dat vns doch vnbekant ys, vnde mit vns darvmme nyne kopenschop edder hanteringhe hebben willen.

Bydde wy, leuen vrunde, dat gy dat by der olden wanheyt bliuen laten, wente wy noch dat nerghene mede vorschuldet hebben.

Ok dunket dat vns radsam vnde nutte wezen.

Screuen des mandages na Judica, vnder vnseme secrete.

Ratmanne to Gripeswold.

a. Jwen breff] det drejer sig om hansestædernes brev til rådet i Greifswald, DD 1427. 23. mar., nr. 14270323003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.