1427. 17. april.


Jens Povlsen, ærkedegn og kirkeværge i sankt Laurentius' kirke i Lund, erkender at skylde Klaus Smed seks lødige mark på vegne af Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund. For denne sum penge pantsætter han efter Peder Lykkes vilje Klaus Smed sankt Laurentius' kirkes gård i sankt Nicolai sogn (nu en del af Lunds sogn), med det vilkår at Klaus Smed skal oppebære landgilde, og hvad gården kan give i indtægter, indtil den bliver indløst.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thetta breff se helsa iæk Jenis Pawelssøn ærkedyakn j Lundh och ena kirkiøwerghe til sancti Laurencii kirkio kerlega meth gudh ♦ Thet scal alla mæn vidherlikth vardha thet iak vætherkennis mik een skellek man Klawes Smith thenne brefførare skyldogh ath vara sex lødhomark j gildha penya och genga / pa een hedherliks fadhers vægna meth Crist ærkebiscob Pedhers Lykka ærkebiscop j Lundh etcetera / ♦

For huilka sex lødhemark iak æfther then forda herra ærkebiscobs Pedhers vilgha til panth sættir / then forda Clawes Smith een sancti Laurencii kirkæs gardh j sancti Nicolaes sokn j Lund liggandes / j huilkin Suether Smith vthi bodhe / meth sua danth skæl ath then forde Klawes Smith skal vpbæra langildhe och huath then gardh rænta kan / och incte aff slas j howith penyana / sua lenga til then gardh vardher hanum aff løøsdh for sex lødhomark som fore ær sakth / ællas for penya som fore ær sakth / ælla j godh vara som os bodha nøgher meth æfther varæ venis sighandhe ♦

Til huas thinghs vithnisbyrdh ær fornefndas hedherliks fadhers herras Pedhers Lykkæs ærkebiscobs incegle hength for thetta breff meth mith incigle ♦

Datum anno domini mocdoxxviio in cena domini ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.