[1427.] 19. april. [Stralsund]


Rådet i Stralsund skriver til rådet i Lübeck.

Rådet i Stralsund meddeler, at det har sendt krigsskibe afsted fra Stralsund, idet alle de hansestæder, som er i krig med kong Erik 7. af Pommern, blev enige om at have deres krigsskibe liggende ud for Wismar til den næstforgangne midfaste. Stralsunds skibe ligger nu ud for Wismar, men der er ikke kommet nogen skibe fra de andre hansestæder.

Rådet i Stralsund meddeler endvidere, at det forekommer det meget mærkværdigt, at rådet i Lübeck ikke overholder det, som hansestæderne ellers er blevet enige om.

Endelig meddeler rådet i Stralsund, at det ville hjemkalde sine folk, hvis det kunne få besked om, at der ikke skulle ske mere i den sag.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Vnse vruntlike grute mid begeringhe alles gudes touoren.

Leuen heren vnde vrunde.

Bynnen juwer stad wart gesloten vnde engedregen vormiddelst den sendeboden der stede, dat ene jewelike stad van vns steden, de mit dem heren koninge in krige sin, de eren scholden to midvasten negest vorleden vnder deme segele in den Sund to segelende rede hebben, dar wi vns na vliteget hebben, so wi best konden vnde mochten, vnde hebben de vnsen utgereth, dede to der vorschreuenen tid rede weren, so wi jw er vorscreuen hebben, vnde de liggen nu tor tid in dem Wismerschen depe vnde teren vp dat sulue, dat se mede ute hebben, vns to nenen vromen, dar vnse borgere vmme vor vns komen, sik hochliken beklagende, wo dat se uppe sware dreplike kost gebracht hebben, dar doch anders nicht na en volget, vnde hebben vns in groter vordachtnisse, dat wi se menen arm to terende.

Hirumme so is vns, leuen heren vnde vrunde, sere wunderlik, dat gi dat so nicht en holden, alse de stede engedregen hebben vnde vns to groten vromen vnde bestantnisse komen mochte.

Wuste wi, dat dar anders nicht to scholde gedan werden, so wolde wi de vnsen wedder to hus vorboden, wente vnse borgere des ok also van vns begerende sin, vnde bidden des juwe beschreuen antwerde.

Sijd Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secret, in Pasche auende.

Radmanne to dem Stralessunde.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.