1427. 29. april. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern beder kapitlet i Lund om at være ham behjælpelig med at skaffe mad til de udenlandske krigsfolk.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

Ericus dei gracia Dacie, Swecie, Norwegie, Sclauorum Gothorumque rex et dux Pommeranie. Premisso nostro sincero favore. ♦

Wi bethe ether, kære wene, at j ware nw weluilleghe oc gothe oc met troscap behielpeleghe til thet ærende vm kost oc spisen at finne weye til, til thet fremethe folkes behoff, som wi oss aff fremethe land nw hwer dagh wente, effter thy som wi nw befalet haue wor father erchebiscopen, her Jens Griim , Bragdhe oc Rutbek met wort opne breff til landzthinget at ræchte[1] oc vpa righens weyne fram at sette effter thet samme breffs lud, oc lader oss finne, at j beuise ether her swo vtj, at thet haue framgong, oc haue j wæl at merke, at thet rører vm bestand oc forderff righens oc alles wore. Gører her j, som wi tro ether til. ♦

In Christo valete. ♦

Scriptum Roskildis fferia tercia proxima post dominicam quasimodogeniti sub secreto nostro anno etcetera xxvijo. ♦

1. ræchte] = røchte.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.