1427. 1. maj. København


Matthias (Johansen) Moltke (til Bavelse), ridder, skøder sin morbroder Mogens (Akselsen) Gøye sin halvdel af hovedgården Krenkerup med tilliggende samt sin andel i to gårde i Hydesby, som Mette (Akselsdatter Gøye), enke efter Peder (Henningsen) Walkendorff, havde fravundet Jens Jensen (kaldet Olufsen (Godov)) af Hessel ved retten.

Mogens Gøye skal dog selv indløse Krenkerup fra hr. Morten Jensen (Gyrstinge (af Kragerup)), der har det i pant.

Tekst efter reg.

Tekst

B. Eth breff att her Mattis Møltick rider skøder sin moderbroder Mogenns Gøye halff Krennckerup mett mølle oc abbelgaard skou oc halffdelen aff alle the gods som till Krenncker ligger och all sinn deell oc rettighed wtj ij gaard y Høgitt som frue Metthe Walckendrups dellte fra Jenns Ollufsøn aff Hesle / dog saa att Mogenns Gøye skulle sielff indløsse forne Halffkrenkerup med alle thi godz der tilligger fra her Morthen Jenssøn / ♦

Datum Kiøbindhaffn / sanctorum Philippi ac Jacobi dag / mcdxxxvii / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.