[Efter 1427. 25. maj].


Begyndelsen af et brev, hvori Niels Nielsen sælger Dueholm Kloster en søsterdel i en gård i Vodstrup, som biskop Lave (Glob) tidligere havde pantsat til klosteret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ helser iegh Nis Nielsøn ewindeligh[2] meth guth ok[3] kwndgiøre iegh alle men meth thette myt opnæ breff at iegh wetherkiændes megh vpp at hawe lat och sold sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster Dwholm i Morsæ priær och brøther i then samme stedh een[4] syster deel i een gardh lignendes i Wostrupp[5] hwilke biscopp Lawe til fornæ pante forde kloster priær och brøther meth alle[6] synæ tilleggelsæ woth och thyrfft ænthet vntaghen och wetherkiændes iegh megh op at hawe boryt aff forde kloster priær och brøther fææ och fult wærd æffter myn nøwe ♦

Item tilbinder iegh megh och mynæ arwingher at frij och frælse thet forde kloster priær och brøther then forde gordh for alle mæntz [.....] ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ewindeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa. 3. ok] o gennemstreget m. rødt, Aa. 4. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. Wostrupp] Herefter slettet s, Aa. 6. alle] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.