1427. 13. juni. Rom, Santi Apostoli


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Bartholomeus Markvardsen, kannik i Slesvig, om provision på kanonikat og større præbende i Hamburg i Bremen stift, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Slesvig og Haderslev samt sognekirken i Mildsted, alle i Slesvig stift.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Martin 5. bevilger en supplik af Bartholomeus Marquardi canonicus Slesvicensis om provision på kanonikat og større præbende i Hamburg i Bremen stift, non obstantibus canonicatibus et prebendis dicte Slesvicensis ac Haderslevensis Slesvicensis diocesis ecclesiarum, quod obtinet [fructus 10 mr.], ac parrochiali ecclesia in Miltstede, quam obtinet [fructus 9 mr.].

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.