1427. 19. juni.


Katrine Jensdatter Kiste og hendes søn Ditlev Skinkel knytter et vikarie til Helligkorsalteret i Bernike Skinkels kapel, Skt. Mikaels kirke (nu: Skt. Hans kirke) i Odense og skænker det ti gårde og ødegårde i Odense herred, Bjerge herred og Lunde herred. Ved alteret skal der dagligt læses sjælemesser efter fastsatte bestemmelser for Katrine Jensdatter, hendes børn og forældre, hendes mand og hans forældre, samt for Joakim Bjørnsen og hans hustru fru Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Thet skal allæ men viderlicht wære ath jech Katherinæ Kiste s dater och min søn Detleff Skinkel aff fri viliæ och berod how hawe wnt / giwet och aldels opladhet gotz tel et fekkeri j sancti Michels kirke j Othense tel ewinnelic eyæsculendæ / ♦

Aff hwilkæ gotz jech Katherinæ giwer och oplather fem gardhe sosom først too j Vesænbergh soghen / j Andæbølæ / j een aff thøm boor Pæther Mattessøn och han giwer arlech halftrediæ libisk march och i then annæn boor Lillæ Ieppæ och han gywer och soo møghet

Item j Gadzbølæ i thet sammæ soghen een gardh Powel Stamppæ iboor och han giwer arlech een half tynnæ smør / ♦

Item j Scovsby een gardh hwilken ther giwes aff een libisk march tel gift / ♦

Item j Rinkeby een gardh hwilkin Twæ Ellinghe[1] jboor och han giwer tw pundh korn een scæppæ smør een skilling grot too gæs och firæ høns . ♦

Item j then sammæ by een ødæ gardh och thet han kan rænttæ / ♦

Item jech fornawndæ Detleff giwer too gordhe j Hielstorp j then enæ boor Jeppe Anderssøn och han giwer arlech een øræ korn een libisk march een scæppæ smør eet lamb too gæs och firæ høns och j then annæn boor Ræy och han giwer och soo møghet . ♦

Item j Ottorp soghen j Øriæsløff een gardh han giwer too øræ korn een libisk march een scæppæ smør eet lamb too gæs och firæ høns / ♦

Item j Skiby soghen j Æskelund een ødhe gardh han giwer et pundh korn meth andræ bæthe / ♦

Ffor hwilkæ allæ gotz scal holdes een dawlech songen mæsse tel ewech tidh j for sancti Michels kirke for wore siæles salliched och for hær Bærnic Skinkel min hosbunde och hans foralder / ffor mynæ børn och min father Jens Kistæ min mother frw Elizabeth och for Iachim Biørnssøn och hans hosfrw frw Margretæ ♦

Och then for dawlech mæsse scal holdes for hællie kors altære j forscrifnæ hær Bærnic s kappel / soo ath om søndaghen skal siunges aff the helliæ trefaldeched om mandaghen for allæ cristnæ siæle / om tisdaghen aff sancta Dorothea om othensdaghen aff wor frwæ om thorsdaghen aff gwtz leghom om fredaghen aff thet hælliæ kors och løwerdaghen aff wor frwe / ♦

Item thet forde fekkeri hawer jech forde Katherinæ och min søn Detleff forledh och wnt hær Jeip Nielssøn forstander j sancti Johannis gardh j Othensse meth sodant skel ath han scal lathæ the mæsser holdes som for ær screwet / ♦

Och nær for hær Jeip ær afgangen tha scwle forstander och allæ brøthre j forde sancti Johannis gardh hawe thet forde fekkeri meth allæ rænttæ och gotz emædhen the holde the forscrifne mæsser / ♦

Och nær the jkkæ thøm holde tha scwle wi och wore arwinge macht hawe ath forlæ thet fekkeri hwem wi[2] wilæ soo længe ath the forde sancti Hansses brøthre welæ the mæsser holde som forscrewet star / ♦

Item sker thet och soo ath ther fattes noghet j then forscrifne gift som gotzen plæye ath giwe tha telbinde wi oss och wore arwinge athwetherlegge the forde brøthre aff andre woræ gotz solænge the hawe fillest / ♦

Item telbinde wi oss och wore arwinge ath fry och och hemble the forde brøthre the forscrifnæ gotz for hwer mants teltale / ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum discretorum videlicet Ottonis Skinkel Johannis Skinkel / domini Johannis Clementis et Nicholai Ienssøn proconsulum Ottoniensium . presentibus sunt appensa . ♦

Datum anno domini mo cdo xxo septimo . in die corporis Christi /. ♦

2. wi] wi wi, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.