1427. 29. juni. København


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Peter Stigsson for tjenester, som han har gjort og kommer til at gøre for kong Erik selv, dronning Filippa og hans fætter hertug Bugislav af Pommern. Således tilstår kong Erik Peter Stigsson skattefrihed for hans gård i Kärtared, Kullings herred.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Erik meth guths nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Godhes koning oc hertuch i Pomern gøre witerlicht at thenne breffuisser Pæther Stighsson wor tro man oc thyener hauer beræt for oss at han hauer i sine wære een [...] gardh som sciilder[1] thry pund smør heter Kertariidh i Horla sokn liggende i Kollandzhæridh oc sigher han dømdan wara til ena laghageengerdh / Vppa hwilkin gardh han frelsse bethis aff oss for hans thyeniste sculd / ♦

Tha for hans troscap ok willich thyeniste som han oss oc rikin her til gyort hauer oc her effter oss oc wor kære husfru oc wor fadherbrodher son hertuch Buggeslaff aff Pomern meth wore effterkomere koninge oc rikin trolike oc willichlike gøre oc beuise scal / ♦

Tha vnne wy hanom forne gardh frælss swo lenge wor nathe til sigher / kronenæ ræt v forsumedh / ♦

Thy forbiuthe wy alle oc serdelis wore fogede oc embitzmen hanom her vti at hindre vnder wor heffnd oc wrethe ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxx septimo <ipso> beatorum Petri et Pauli apostolorum nostro sub secreto presentibus appenso /. ♦

1. sciilder] c rettet fra k (eller k rettet fra c), A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.