1427. 27. juli.


Marcellus og Ursus de Ursinis, kommissærer og officialer for det hellige land, erklærer, at abbedissen og de nuværende nonner i Sankt Clara kloster i Roskilde har givet et bidrag til at støtte og løskøbe kristne fanger, og de tilstår dem derfor tilladelse til at vælge skriftefædre, der én gang i livet og i dødsøjeblikket kan meddele fuld syndsforladelse.

Tekst efter A.

Tekst

Significatur presentibus quod religiose virgines abbatissa totusque conventus monasterii sancte Clare Roskildensis pro tempore nunc existentes dominis Marcello et Urso de Ursinis commissariis et officialibus terre sancte de suis bonis opem tribuerunt in subsidium et pro redempcione captivorum christianorum ♦

Quare juxta tenorem apostolice bulle[a] in dyocesi Roskildensi publicate possunt semel in vita et in mortis articulo sibi eligere confessores ydoneos qui eas ab omnibus suis peccatis absolvant ♦

Datum anno domini mccccxxseptimo dominica proxima post festum beati Jacobi apostoli sub sigillo quo utimur pro presenti ♦

a. apostolice bulle] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.