1427. 1. august. København


Omtale af domshandling i København med deltagelse af Anders Gøye, Erik Krummedige, Mogens Gøye og Henrik Valkendorf.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxvii ..... circa calendis avgusti comitia litibus judicandis Haffniæ peraguntur inter alios illustres viros qvi comitiis interfuerunt, et qvi litibus judicandis operam dabunt nominantur Andreas Gojus , Ericus Crumedeg milites, Magnus Gojus , Henricus Walchendorp armigeri.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.