1427. 6. oktober. Rom


Klerken Hartwicus Struck fra Lübeck stift er blevet skænket et evigt vikariat i Lübeck. Præsten Mads Been fra Odense stift har imidlertid trængt sig ind i dette, hvorfor der føres en sag for auditøren Bartholomeus Guischardi. Der er imidlertid ikke fundet en løsning, og flere mener, at retten til vikariatet ikke kan afgøres ved en proces, hvorfor Hartwig anmoder paven om at pålægge Bartholomeus med apostolsk myndighed at overdrage ham vikariatet ved provision.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter APD l.l

Tekst

Paven har pålagt visse eksekutorer at indføre Hartwicus Struck i et evigt vikariat i Lübeck. Quidam tamen Matheus Bern presbiter Ottoniensis diocesis hujusmodi provisionis mandato non obstante se in dicta vicaria intrusit ortaqua propterea in vestro sacro palatio causarum apostolico .. coram domino Bartholomeo Guischardi ejusdem palatii auditore inter partes predictas materia questionis in causa hujusmodi ad nonnullos actus judiciales, citra cause conclusionem, processo a nonnullis asseritur neutri dictorum litigantium in dicta vicaria jus competere. Derfor anmoder Hartwig paven om at pålægge Bartholomeus med apostolsk myndighed at overdrage ham vikariatet ved provision. Datum Rome apud ss. Apostolos pridie non. oct. anno 10.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.