1427. 14. oktober.


Troels Mortensen skænker en gård i Ingelstad herred til Bosjö kloster.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Trulz Mårtensons åth Bosiö closter uthgifne donations skriftt på een gård i Glimminge i Ingelstahäradt. Datum feria tertia proxima ante festum beatorum dionysii et sociorum ejus martyrum 1427.

b) Torgillus Mårtinson hafwer skiänckt sin gård i Glimminge belägen i Ingelstadh häradt till Bosöö kloster. Daterat 1420†.

c) Trulss Mårtinsons åth Bosiö closter uthgifne donations skriftt på een gård i Glimminge och Ingelsta häradt. Datum 1427.

d) Twenne ihopfäste[1] donations breef det eena af Torgillo Mårtensson dhet andra af Jöns Magnusson wäpnare med dhet tillnampnet Pepar uthgifwet angående een gård i Glimminge sochn och Ingelsta horadt som Bosiö closter bekom. Datum 1427.

1. Twenne ihopfäste] cf. DD 1420. 26. maj, nr. 14200526001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.