1427. 27. oktober. Egede


Anders Jakobsen Lunge, ridder, skriver til Ribe domkapitel. Han vil gerne stifte et alter i Ribe domkirke og har bedt brevføreren, Jens Vele, kannik i Roskilde, om at diskutere med modtagerne på sine vegne om de messer og vigilier, der skal holdes, og om det sted, hvor det nye alter skal bygges. Når deres breve er udfærdiget og aldeles klar, vender Jens Vele tilbage til Anders Jakobsen, som vil færdiggøre sit eget brev og sende det tilbage til Ribe med kannikken.

Tekst efter A.

Tekst

Debite reverencie et honoris obsequio premisso in omnium salvatore ♦

Witer thet gothe synnerleghe ♦ som jach hauer offte screuit ether till ok ij mik jgen om thet altære som jach wilde stychte om guth wilde ij ether domkirke ♦

Tha hauer jach befalæt thet thenne breffører her Jenis Wølæ canik ij Roskilde at sidiæ ther ouer meth ether paa myne weyne ok weiæ thet ouer meth ether bothe om messer ok vigiliær som ther scall aff gonge ok om then ny steth som alteret scall bygges paa ♦

Ok han scal ouer være bothe at ethert breff dictes ok mit ♦

Thy bether jach ether kærlighe atj prøwe mit beste ther vtj som myn gothe tro ær til ether ♦

Ok første bothe breuen ære fulkomne ok ethert ær aldeles rethe tha sender mik then samme gothe man hiit ouer til mik meth breuen tha wil jach ganze gærne gøre mit breff rethe ok fonge hanum jgen meth sigh ♦

In Christo valete nunc et in ewum ♦

Scriptum Eghethe vigilia apostolorum Symonis et Jude anno domini mcdxxvii meo sub sigillo Andreas Jacobi Lunge miles ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.