1427. 11. november.


Lyder Esbernsen (Emmiksen), væbner, pantsætter Ingeborg, enken efter Jakob Jensen i Varde, Spangsbjerg gård og mølle i Jerne sogn, Skast herred, for 100 mark lybsk.

Tekst

Allæ mæn, thyt breff seer eller hør løssæ, helsen jæk Lyder Esbernson, wabn, ewinnæligh meth gwdh.

Jæk kwngøræ thet ollæ men meth myth aben breff, thet jæk pandsæter en walbarn hetherligh qwin Inghibwrri Jappæ Jensson j Wareth sin efterlewænigh Spongberigh gaarthæ ok Spongberigh møllæ lynggend jnnen Skaastæhæreth j Jern soghen meth ollæ sinæ tillythels, ager ok enggæ, wottæ ok thyrt, enttæ vntaghen, for hwnder stæther mark lubesk, sosum jnnen Lybæk ok Hamburghæ æræ geæwæ ok gangendæ vden holæ peningh, ok sæter jæk fornæfndæ Ingibwrri thet fornæfndæ gostz en brogæli panddæ, solenggi thet worther hin loghæligh aff løsdæ, meth sodan vnderskethænigh at jæk fornæfndæ Lyder Esbernson eller minæ rætta arwengh lyster at løsæ thet fornæfndæ gostz aff fornæfndæ Ingibwrri eller aff hinnæ arwengh, tha skal renttæ fylghæ pennigh ok waræ løsænigh lwdæligh a Wareth syselthing then nestæ thing dagh for kyndermis ok bytalæ then fornæfndæ swm pennigh j Wareth eller jet ant bileghælith steth j Danmark, j horæ fornæfndæ Ingibwrri eller hinnæ arwengh bilæghælith er, vden ollæ helppæ ræthæ, faalskæ listæ, ther mægh fornæfndæ Lyder Esbernson eller minæ arwegh kan kwmmæ til hilppæ ræthæ eller til frommæ eller then fornæfndæ Ingibwrri eller hinnæ arwengh kan kwmmæ til skathæ.

Item tilbindæ jæk Lyder Esbernson ok minæ arweng at fry then fornæfndæ Ingibwrri ok sinæ arvengh thet fornæfndæ gostz for ollæ atælæ meth rættæ.

Til meræ tyghæ ok størræ for waring tha hawer jæk hend myth jnseghel for thyttæ breff meth fwlcummæligh jaa ok willi meth gothæ mensz jnseghel til winnæ, sosum er min kære brother Emkæ Esbernson, Henri Stwræ, Peter Smalstæthæ, Anders Skelæ, wabn, Hennic Martinson, Iwar Nighelson, Jon Bakinson ok Pæther Thwrison.

Datum anno domini mcd xx vii, die sancti Martini.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.