1427. 3. december. Rom, Santi Apostoli


Benedictus de Guidalottis, pavelig vicekammermester, pålægger, efter anmodning af Gerardus de Boeriis, som er bemyndiget til at indsamle det pavelige kammers indtægter fra de tre nordiske riger og flere tyske stifter, og ifølge mundtlig befaling af paven, provsten i Lübeck at undersøge sagsforholdet i Gerardus' klage, ifølge hvilken dennes tjener på sin rejse tilbage til Gerardus med det pavelige kammers indtægter blev berøvet disse penge i Rostock. Hvis det viser sig at være sandt, skal provsten finde de skyldige og med alle til rådighed stående midler, herunder bandlysning, tvinge dem til at betale pengene tilbage.

Regest og arkivalske oplysninger efter Acta Pont. Svec. l.l.

Tekst

Benedictus de Guidalottis , pavelig vicekammermester, pålægger, efter anmodning af Gerardus de Boeriis , som er bemyndiget til at indsamle det pavelige kammers indtægter fra de tre nordiske riger og flere tyske stifter, og ifølge mundtlig befaling af paven, provsten i Lübeck at undersøge sagsforholdet i Gerardus' klage, ifølge hvilken dennes tjener på sin rejse tilbage til Gerardus med det pavelige kammers indtægter blev berøvet disse penge i Rostock. Hvis det viser sig at være sandt, skal provsten finde de skyldige og med alle til rådighed stående midler, herunder bandlysning, tvinge dem til at betale pengene tilbage.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.