1427. 21. december.


Knud Jensen, væbner, erklærer, at han på kongens vegne har modtaget den årlige skat på 100 mark lybsk fra Århus by.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ[1] breff see æller høræ læsæ helsner jæch Knwt Jensøn ther wabn ær helsen meth gudh ♦

Thet scule allæ men withærlicht wæræ the nw æræ æller kommæ sculæ thet jæch wetherkendnes mæch meth thettæ[2] myt obben breff op at hawe booræth aff the godhe men saa som æræ borghemestæræ och radmen och ald almwuæn inn Arws paa myn nodheghe herræ koninghens weghenæ c lubiske marc aff there oorlighe scat ther the sculde nw j oor wt giwæ at sanctæ Martæns dagh . ♦

Och jæch later them qwit och orsaghe for the forde penninge paa myn nadhe herræ koninges weghenæ och thakker them for godh betalinge ♦

Til widnes bwrth och forwaringe saa hænger jæch forde Knwt Jensøn mit inghesighel for thettæ[3] breff ♦

Datum anno domini mo cdo xxviio die sancti Thome apostoli ♦

1. thettæ] thetttæ, A. 2. thettæ] thetttæ, A. 3. thettæ] thetttæ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.