1427.. [Odense]


Hintze Groth skøder en gård i Østergade til Sankt Knuds kloster i Odense. Gården bebos for tiden af en person ved navn Jørgen Jensen.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

Item sckødebref paa enn gaardt y Østhergade, szom Hyntze Grotthe solde och sckøtthe till sancthi Knutz kloster, szom Jørgen Jensszen nw i bor.

Wdtgiiffuitth wnder Gudtz aar 1427.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.