1427..


Kong Erik 7. tilstår Peder Jensen i Ferslev frihed på foranledning af Peder Okse.

Arkivalske oplysninger og tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Et konning Erich af Pommeren hans bref, daterit 1427, liudendis at haffue giffuit Per Jonsøn i Worløff i Horns herrit frihed for Peder Oxsies bøn skyld.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.