1427..


Biskop Henricus v. See af Slesvig overdrager skatmesterembedet til en vis Nicolaus. Den samme giver 20 mark til "Hackstedt" for en årtid (formodentlig drejer det sig om det nuværende Nordhackstedt, hvor sognekirken befinder sig).

Tekst efter J. A. Cypræus l.l.

Tekst

Anno 1427. Henricus vam See contulit thesaurariam cuidam canonico Nicolao. Idem pecuniolam aliquam dedit pro memoria sua in Hackstede viginti nimirum marcas.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.