1427.


Et skødebrev på to gårde i Gesager og en gård i Årup i Hedensted sogn til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde breff paa ij gaarde i Giessagger och j vdi Attrup[1] i Heidenstedsogen, som er schiødt bischop Vlrich ♦

1427[2] . ♦

1. j vdi Attrup] B-reg.i Atterup A-reg. 2. 1427] B-reg.Anno 1527 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.