1427.


Erik Nielsen (Rotfeld) af Bratskovs pantebrev til borgmester og råd i Viborg på Falleskov i Nørlyng herred.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Erich Nielssen aff Brodschoff pante breff til borgemestere och raad j Wiborg paa Norfalditt och Sønderfalditt j Norliung herritt ♦

1427 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.