1427. [Ribe]


Sognevidne fra Ribe om, at fru Elisabeth (Jensdatter (Rosenkrantz)), enke efter Jon (Jakobsen (Lange med tre roser)), har skænket Maribo kloster gods i Vøjstrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Sogneuidne aff Ribe om fru Else Jons gaffuebreff thill closterett paa goedz i Wenestrup i Salingherrett i Fyen. ♦

1427. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.