[(1427?) 1432 - 1453]. .


Tekst efter reg.

Tekst

6. Biscop Gertt aff Børglum hanns gaffuebreff paa pergamenntt paa enn gaardt kallis Kossz gaardt liggendis paa Østholm i Hiarmull sogen ♦

1486 ♦

Oversættelse

6. Biskop Gerts gavebrev på en gård, kaldet Korsøgård, der ligger på Østholm i Hjardemål sogn.

1486.