1428. 16. januar.


Dom i sagen mellem hertuginde Katharina af Mecklenburg og borgmestre og råd i Rostock, hvorved disses gods og ejendomme i Mecklenburg frakendes dem, fordi de har forskrevet byen Rostock til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst

Dom i sagen mellem hertuginde Katharina af Mecklenburg og borgmestre og råd i Rostock, hvorved disses gods og ejendomme i Mecklenburg in contumaciam frakendes dem, weil sie dem K{oe}nige von D{ae}nemark die Stadt Rostock verschrieben und dem Lande sonstige Sch{ae}den zugef{ue}gt haben.

Freitags vor St. Antonstage.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.