1428. 28. januar. København


Kong Erik 7. af Pommerns lejdebrev for de holstenske grevers udsendinge til det møde, som skal holdes 14. marts 1428 i Nykøbing på Falster eller i Falsterbo i Skåne mellem på den ene side kong Erik og på den anden side de holstenske herrer og de vendiske hansestæder.

I lejdebrevet befuldmægtiger kong Erik endvidere den romerske konges udsending Nicolaus Stok til at udskyde mødet to til tre uger, hvis det skulle blive nødvendigt på grund af vejr og vind.

Tekst efter UBStL 7. nr. 102 l.l.

Tekst

Wij Erik , van Godes gnaden der rike Denmarken, Sweden, Norwegen, der Wende, der Goten koning vnde hertuch to Pomeren. Don witlik vnde betughen vor allesweme an desseme iegenwardeghen breue: Als de erwerdighe meister Niclaus Stok , lerer geistliker rechte vnde sendebode des allerdurchluchtigesten hochgebornen fursten, hern Sigmundes , romisschen koninges etcetera, vnses leuen hern vnde ohemes, mit synen breuen vnde weruen van siner durchluchticheit an vns gesant is vmme richtunghe vnde vrede to sprekende tuschen vns, van der eynen, vnde den Holzeden heren vnde zesteden Lubeke, Hamborch, Luneborch, Rostok, Wismer, Stralessund, mit erer partye, van der anderen weghen, also hefft de sulue mester Niclaus nw ens daghes tuschen vns beyden delen vorramet vnde vpgenomen to holdende vppe den sondach Letare to Midfasten negest komende to desser stede ener, als to Nuk{oe}pungk in Falster edder to Falsterbothe in Schone, to bearbeidende, vfft he allsulliche vrede vnde richtunghe gedeydinghen vnde machen kone, als he darumme vtgesant is.

Des scolet de heren vnde stede vorgenant mit alle den eren vnde alle den yennen, de se vppe den suluen dach mit sik bringende werden, in sekerem geleyde vnde velicheit vorwaret vnde geleidet sin to vnnde wedder aff in ere beholt vor vns, vnse rike vnde alle de vnsen, de vmme vnsen willen dun vnde laten scholen vnde willen, sunder argh.

Were ok dat sik desse vorramede tijd des daghes van wedders not vffte van anderer notsake weghen wat vort{oe}gherde vnde de vorbenomede mester Niclaus enes andern mogeliken daghes vppe twe weken edder dree vort vorramede vnde vns dat to embede, so scolen de erbenomeden heren vnde stede vnde alle de eren, als bouen gescreuen is, to vnde aff ok geleidet sin, sunder argh.

To merer bewaringhe vnde witlicheit desses vorgescreuen leydes hebbe wij vnse secret ingesegele mit willen vnde wetenheit an dessen breff geheten henghen, de gegeuen vnde screuen is vppe vnseme slote to Kopenhauen, na Godes bort MCDXXVIII, des midwekens vor Vnser Leuen Vrouwen daghe to Lichtmissen.

Ad mandatum domini regis presentibus consiliariis et consentientibus Jo(hannes) Pe(tri).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.