1428. [8. marts eller 20. december].


Bodil Nielsdatter i Erslev, enke efter Palle Jensen, overdrager Jens Bagge de andele af Hallendrup, som hendes mand havde i pant af hr. Svend Udsen.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Thett anndett att Bolde Nielsdotter y Iisløff Palle Jennsøns effterleffuerske oplader Jess Bage the partt y Hallinndrup som henndes hosbunnde Palli Jennsøn y pannt haffde aff her Suenn Wdtsøn / ♦

Datum mandag effter sancti Lucie dag / mcd xxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.