1428. 11. april.


Gyde Ingvarsdatter (Gris), enke efter Anders (Andersen) Skjold, skøder sin hovedgård, Herslev, til Skt. Agnete kloster i Roskilde som sjælegave for sig selv, sin mand og sine forældre. Hun har modtaget hovedgården fra sin mand som kompensation, fordi han havde solgt noget af hendes øvrige gods.

Tekst efter A.

Tekst

Jæk Gydæ Jnggwærss dottær Anders Skiold zs æfftær lewæ aff Hærssløff kænnæs meth thettæ mith opnæ breff at jæk hawer op ladith all min rættighet j Hærssløff som ær thæn howet gardh som wi j bothæ hwilkin som min hosbondæ liwsdæ migh til gen[gæld] foræ mith gotzs han saldæ / o[p] ladær jæk til ewinnelighæ [æyæ] til sancte Awænssæ klostær j Roskyldæ meth all ræt breff oc welkor som thet ær migh vppa kommet foræ gotgerningger the hawæ oss giort oc foræ min hosbondæs siæls thwrfft skyld oc min siæls skyld oc fleræ woræ forældræs ♦

Meth swo dant skæl at woræ thet swo at thet æy holdæs som the hawæ migh sawt tha skal jæk wæræ fwldmæctigh til at tagæ mith gotzs friit j gen ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium videlicet Torberni Ienssøn de Ørsleff et Magni Ienssøn civis Rosky<l>densis presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdo xxviiio dominica quasi modo geniti etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.