1428. 26. maj. København


Dronning Filippa forkynder en voldgiftsdom imellem Mogens Gøye og Morten Jensen (Gyrstinge).

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxviii ..... Comitiis Haffniensibus vii calendas junii Philippa regina causam inter Magnum Gøjæ et Martinum Jenson dijudicat.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.