1428. 27. maj.


Et tingsvidne om, at herredsfogeden (i Houlbjerg herred) har opkrævet leding af Gerning kirke.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde at herritzfogeden vor begerendis leiding aff Gierningh kiercke / ♦

Datum mcdxxviij then[1] torsdag nest effther pins dag : ♦

1. then] mgl. i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.