1428. 27. maj.


Et tingsvidne om, at en gård i Njær, der bebos af Thomas Thøgersen, har tilhørt Voldum kirke i 60 år.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde at then gaard som Thomes Thøgerssen j Ner j boer then haffuer liggit til Wollum kircke j lx vinter

Datum anno[1] mcdxxviijo then[2] torsdag nest efther pins dag : ♦

1. anno] mgl. i B-reg. 2. then] mgl. i B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.