1428. 5. juni. Novgorod


Hansekøbmændene i Novgorod skriver til rådet i Dorpat.

Hansekøbmændene i Novgorod meddeler, at de har modtaget et brev indeholdende en advarsel fra rådet i Dorpat, og at de har rettet sig efter den.

Endvidere meddeler hansekøbmændene i Novgorod, at Novgorods udsendinge, som var blevet sendt til kong Erik 7. af Pommern, netop er vendt tilbage til Novgorod. De russiske udsendinge har fortalt hansekøbmændene i Novgorod, at kong Erik har renset sig fra alle anklagerne om, at han skulle være skyld i, at deres russiske brødre var blevet dræbt, og at deres gods var blevet frarøvet dem. Kong Erik har i forlængelse heraf fortalt de russiske udsendinge, at det ikke er foregået i hans riger, samt at det pågældende gods aldrig er kommet ind i hans riger - hverken ad vandvejen eller over land. Endvidere har kong Erik fortalt dem, at hansekøbmændene og hansestæderne har taget det pågældende gods, samt at godset alene er blevet bragt til tyske byer.

Endvidere har de russiske udsendinge meddelt hansekøbmændene i Novgorod, at kong Erik har opfordret dem til at stille hansekøbmændene til regnskab for deres dræbte brødre og for deres mistede gods.

Endelig har de russiske udsendinge meddelt hansekøbmændene i Novgorod, at de har sluttet en femårig fred med kong Erik.

Udtog efter Hanserec. l.l.

Tekst

Ersamen heren unde guden vrunde.

Juwer ersamicheid bidden wii to wetende, dat wii den breyff juwer vruntliken warnynge untfangen hebben, dar ane wii uns gerichtet hebben na unsem besten.

Vortmer bidden wii juwer ersamicheid to wetende, dat de russchen boden, gesand an den koning van Denemarken etcetera, sint tho hws gekomen, van den wy waraftigen vorfaren unde vornomen hebben, dat sik de vorgescreven koning vor en endliken entlediget hevet der sake, als van eren overgehouwenen broderen unde genomenen guderen, dat it nicht sii gescheen in synen gebeden, unde dat dat gud nergen in syne riike zii gekomen, noch to watere edder to lande.

Unde de russen sin underwiset, wo de dudessche copman unde de stede dat gud genomen hebben, unde vort nergen andirs sii gekomen, behalven in de dudesschen stede.

Unde he hevet den vorgescreven boden medegedaen, dat ze den copman hir bekummeren, tøven unde venckliken kluven sullen unde an eme den scaden erer vorlornen[1] brodere unde genomen[2] gudere zøken.

Ok hebben ze mit deme koninge vrede gemaket to vyff[3] jaren.

.....

Gescreven etcetera des sunavendes na des hilligen lichames dage anno etcetera XXVIIIo[4] .

1. vorlornen] vorlorne, Aa. 2. genomen] mangler i Aa. 3. vyff] tilføjet efter UBStL l.l.; Hanserec. l.l. læser 5. 4. XXVIIIo] tilføjet efter UBStL l.l.; Hanserec. l.l. læser 28.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.