1428. 14. juni. [Lübeck]


Rådet i Lübeck skriver til rådet i Danzig.

Rådet i Lübeck videresender et brev fra alle hansestæderne, i overensstemmelse med hvilket rådet i Lübeck henstiller til rådet i Danzig, at ingen må sejle til Øresund.

Endvidere meddeler rådet i Lübeck, at også de hollandske stæder vil blive advaret mod at sejle til Øresund.

Endelig meddeler rådet i Lübeck, at det ikke har noget ansvar for den skade, som folkene fra Holland og Zeeland er blevet påført grundet hansestædernes krig med kong Erik 7. af Pommern, idet rådet i Lübeck allerede havde berettet for dem, at hansestæderne lå i fjendskab med kong Erik.

Tekst

Afskrift af en skrivelse fra rådet i Lübeck til rådet i Danzig mit dem Begehren, dem beigeschlossnen Brief des Kaufmanns von der deutschen Hanse gemäss, dass niemand nach dem Sunde segeln solle.

Die Holländer würden gewarnt werden. An dem die letztern und die Seeländer getroffenen Schaden trügen die Lübecker keine Schuld, da sie die Feindschaft mit dem Könige von Dänemark beiden angezeigt hätten.

Dat.: St. Viti Abend (14. Juni).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.