1428. 28. juni.


Morten Jensen (Gyrstinge), ridder, Peder Andersen, kannik i Ribe, og Henrik Tinhuus (Skinkel) erklærer, at fru Else (Nielsdatter (Glob), til Todbøl), enke efter hr. Jens (Eriksen) Skram (til Voldbjerg), havde overdraget Tue Skriver en gård i Simmersted på den betingelse, at han skulle skøde den pågældende gård til kirken i Haderslev.

Tekst

Marten Jensen ridder, Peter Andersen canonicus tho Ripen und Hinrick Tedinghusen bekentnusz, datt fruw Elsabe , her Jens Skrams nagelatene wedewe heft Tuge Schriuer auergeuen ein gutt tho Semerstede belegen, doch datt he dattsuluige der kercken tho Haderschleuen verschoten scholde.

Datum in vigilia Petri et Pauli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.