1428. 29. juni. Ålborg


Tue Tulesen og Peder Ilfarsen, borgmestre i Ålborg, samt seks rådmænd i Ålborg bevidner, at Niels Knudsen er adelkonebarn, dvs. ægtebarn, at hans forældre levede et hæderligt og ærligt liv, samt at han selv har et godt rygte.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see ællær høræ lessæ hælssæ wy Tue Tulson och Pæthær Jlfarsøn borgmæstere j Alborgh Hans Palson Totmær Hinricsøn K[or]th Tense Pethær Lausøn Oluff Maltsøn Hans Owesøn radmæn samesteds ewindeligh meth Wor Hærre ♦

Wy kungøræ allæ thæ nw ære soom kommæ scullæ ath thænnæ næruærendes[1] breffwisær Niles Knudhsøn eer adelkonæ baarn ecthæ och reth[2] føødh och hans fathær leuedh siith liiff skelligh och ærligh som een dondæ maæn och hans mothær soom een dondæ konnæ och maa thom jngen tylleggæ ællær poo seyæ anneth en goth meth lighæ ællær meth ææræ ♦

Item hauær och for Niles Knudhsøn hawdh siin wngeyngels meth os swo ath honum stondær jnthæ anneth rwcthæ poo een got[3]

Thet widnæ wy oc seyæ sannælig for allæ mææn ♦

Tyl ydærmæræ beuisingh och storræ forwarels eæræ woræ jnsighel hengh for thættæ breff \ ♦

Datum Alborgh anno Domini mo cdo xx viij die apostolorum Petri et Pauli ♦

Loco ut supra ♦

1. næruærendes] næruæredes, A. 2. reth] rech, A. 3. got] tilføjet over linjen i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.